• Provincialate
  Jyoti Niwas, Amaseoni
  P.O. G.S.I., Via M.C.F.
  RAIPUR – 493 111, CG
 • Pallotti Ashram
  Kapa, RAIPUR – 492 005, CG
 • Vocation Orientation Centre
  Shailendra Nagar, RAIPUR – 492 001, CG