PASTORAL CARE IN THE PARISHES AND CENTERS

 1. Bilaspur R.S.,
 2. Bilaspur 27 Kholi,
 3. Belghana,
 4. Mudhipar,
 5. Dewarghata,
 6. Janjgir-Champa,
 7. Jairamnagar,
 8. Piparsatti,
 9. Kansa,
 10. Parsahi,
 11. Malkharoda,
 12. Risda,
 13. Sakti Mass Centre,
 14. Taldeori.

PROMOTION OF EDUCATION : SCHOOLS

 1. Bharat Mata Eng. &Hindi Med. School, Bilaspur
 2. Holy Cross Hr Sec School Mangala
 3. St. Vincent Pallotti Hr. Sec. School, 27 Kholi
 4. St. Francis Hr. Sec. School, Ameri
 5. St. Joseph’s Hr. Sec. School Bilaspur
 6. Loyola School, Rajeev Vihar
 7. Divya Hr Sec School, Parsahi
 8. St.Joseph’s Hr. Sec School,Jairamnagar
 9. St.Alphonsa School, Dewarghata
 10. St.Peter’s School. Malkharoda
 11. Alphonsa Eng. Medium school Kansa
 12. av Jeevan Spl. School. Sakti
 13. Nirmala Primary School, Piparsatti
 14. Holy Cross Hr. Sec. School, Lalkhadan